(HOLBERG, LUDVIG). - FØRSTE FULDSTÆNDIGE "PEDER PAARS"

Peder Paars. Poeme Heroico-comicum af Hans Michelsen. Med tvende Fortaler og Just Justesens Anmerkninger. Tredie Edition. Forbedret med et Tillæg til den Tredie Bog og med den Fierde/ som er gandske nye.

(Kbh, (Phoenixberg ?), Tryckt Aar 1720. Samtidigt slidt hldrbd. Med det kobberstukne portræt af Dorothea (opklæbet) og alle 14 træskårne plancher. Indvendig med nogle brugsspor. Titelbladet i faksimile. Der mangler yderligere et blad (sign. 8) i fortalen.

Den uhyre sjældne udgave, som indeholder førstetrykket af fjerde bog, den såkaldte "tredie edition", som tillige udgør den første komplette udgave af "Peder Paars".

Retmæssigt må dette siges at være anden udgave af Peder Paars og første samlede udgave. Eftertrykket af de første tre bøger var ikke besørget af Holberg selv, men solgte bedre end originalen og regnedes i forordet til denne udgave af Holberg selv tilsyneladende som anden udgaven, således at denne blev "tredie edition". Den udgave, der af Holberg må regnes som "anden edition" var altså et pirattryk, en ikke autoriseret udgave, og det er således mest rimeligt at regne dette for anden udgave, om ikke andet er det anden autoriserede udgave. Det er ligeledes "den sidste autentiske af Holberg selv besørgede Udgave af Peder Paars." (Ehr.-M. XI:16).
Af originaludgaven (som kun indeholder de tre første bøger) fra 1719 findes der sandsynligvis kun to komplette eksemplarer, og ingen eksemplarer kendes i privateje. Af pirattrykket, det såkaldte eftertryk fra 1720, kendes også kun to eksemplarer.
Nærværende første komplette udgave med fjerde bog i originaltrykket er med undtagelse af de to ovennævnte udgaver uden tvivl den sjældneste og mest interessante udgave af Peder Paars. Denne udgave er den mest originale udgave af Peder Paars, men kan håbe at få fat på. "Denne 3. Edition blev hurtigt udsolgt og derfor sjælden; det ses saaledes, at da Pragtudgaven skulde udkomme, kunde man ikke faa fremskaffet noget Exemplar, men maatte nøjes med 3. Eftertryk, der helt igennem blev rettet efter denne Holbergs egen retmæssige Edition." (Ehr-M. XI:21).
Ehr-M. XI:15-22. P. Johansen 4,2 (p. 22).

Order-nr.: 52213


DKK 5.000,00