Scandinavian History

Scandinavian History

755 results found(KNUDSEN, J.F.C.).

Danmarks Kamp for Slesvig i Aa..

Kjøbenhavn, Høst, 1852-53.

DKK 850,00

(KOMMISSION).

Efterretninger om den Danske S..

Kiøbenhavn, Gyldendal, 1790.

DKK 1.850,00

(KOMMISSION).

Efterretninger om den Danske S..

Kiøbenhavn, Gyldendal, 1790.

DKK 1.750,00

(LAHDE, GERH. LUDVIG & RASMUS NYERUP).

Samling af fortjente danske Mæ..

Kiøbenhavn, G.L. Lahde (trykt hos Seidelin), 1798-1806.

DKK 2.500,00

(LIUNGE, ANDREAS PETER).

Fuldstændig Dagbog over Begive..

Kjøbenhavn, Eibe, 1848.

DKK 650,00

(LÜDERS, TH.).

Generallieutenant von Willisen..

Stuttgart, Wetzler, 1851.

DKK 300,00

(MANTHEY, JOH. DAN. TIM).

Ist es England gelungen, seine..

Kiel, Akademischen Buchhandlung, 1807.

DKK 500,00

(MANTHEY, JOH. DAN. TIM).

Er det lykkets England, at ret..

Kiel, Academiske Boghandling, 1807.

DKK 500,00

(MAUVILLON, ELÉAZAR de).

Histoire de Gustave-Adolphe Ro..

Amsterdam, Chatelain et Fils, 1764.

DKK 2.500,00

(MEYDELL, JACOB GERHARD).

Feldttoget i Norge 1814. Af en..

Christiania, Lehman, 1815.

DKK 650,00

(MEYER, F. OG TH. A. REGENBURG).

Schleswigsche Beleuchtung eine..

Kopenhagen, 1862.

DKK 250,00

(MICHELSEN, ANDR. LUDV. JAK.).

Sendschreiben an Herrn C.F. vo..

Hamburg, Hoffmann und Campe, 1831.

DKK 350,00

(MOLTKE, CASP. HERM. GOTTLIEB) - (F.L.C. v. BEENFELDT).

Breve, indeholdende Anmærkning..

Kiøbenhavn, Stein, 1771. + Kiøbenhavn, Godiches Efterleverske, 1773.

DKK 1.000,00

(NEMEITZ, J.C.).

Memoires concernant Monsieur l..

Francfort sur le Mayn, Andreæ & H. Hort, 1745.

DKK 1.200,00

(NYERUP, R.) (UDG.).

Bernstorff's Eftermæle. Samlin..

Kjöbenhavn, Fr. Brummer, 1799-1800.

DKK 2.000,00

(OSCAR II) OSCAR FREDERIK.

Några Bidrag till Sveriges Kri..

Stockholm, Nordstedt & Söner, (1859 -) 65.

DKK 850,00

(PONTOPPIDAN, ERIK).

Gesta et Vestigia Danorum extr..

Leipzig et Hafniæ, Jac. Preuss, 1741.

DKK 1.000,00

(PONTOPPIDAN, ERIK).

Gesta et Vestigia Danorum extr..

Leipzig et Hafniæ, Jac. Preuss, 1740-41.

DKK 2.500,00