(HOLM, S.E.).

Samling af 50 Smaae Landkort i Træsnit til Brug for Skolerne paa Landet.

U.sted, (1818-26).

Lille 4to. Samtidigt beskedent og noget slidt hldrbd. Her foreligger 46 (af de udgivne 50) kort, i træsnit og grænsekoloreret. Langt de fleste angår Danmark og Hertugdømmerne samt Slesvig. Titelbladet i faksimile. Her og der med lette brunpletter. Nogle marginer med lidt slid.

Selv om atlasset er fremstillet til skolebrug, er det det første dansk producerede verdensatlas overhovedet. Holms kortudgivelser startede allerede i 1818 og efterhånden som fremstillingen skred frem og blev afsluttet, blev der udgivet et titelblad. Således foreligger atlasset for det meste med et varierende antal kort. - Bibl.Dan.II:391.

Order-nr.: 59298


DKK 6.500,00